Vĩnh Biệt

Chú thích: Khi thời gian cho phép, chúng ta sẽ thu thập dữ kiện để ghi lại lời chào vĩnh biệt những AET đã ra đi tại Nghĩa Trang AET này. ❤️🙏❤️  

Những bài đăng dưới đây chưa được sự tham vấn của TH.


Chào Vĩnh Biệt AET Đoàn Ngọc Huynh

C/TSQ vô cùng thương tiếc được tin AET Đoàn Ngọc Huynh vừa qua đời ngày 9.02.2023 tại Tỉnh Bà Rịa . Thọ 68 tuổi.

Trân trọng gởi đến Gia Đình Tang Quyến Lòng Thành Kính Phân Ưu .

Chào Vĩnh Biệt AET Đoàn Ngọc Huynh.

From FB Thoai Dao

Chào Vĩnh Biệt AET TRẦN HỮU NGHI

Hôm nay ngày 21 tháng 2 năm 2023, CTSQ Trần - hữu- Lễ ( anh ruột anh Nghi ) và một số anh chị em Hội CTSQ Tây Bắc Hoa Kỳ và vùng phụ cận đã đến viếng và tiền đưa :

CTSQ TRẦN - HỮU - NGHI CTSQ Mỹ Tho

Khóa 3 SVSQ Hiện Dịch Đồng Đế đã từ trần ngày 7 tháng 2 năm 2023 tại Seattle, WA.

Theo ý nguyện của anh Nghi tang lễ chỉ tổ chức gọn nhẹ trong vòng gia đình, thân quyến nên anh em cũng phải chấp nhận theo di ngôn.

Xin kính báo đến quý anh em CTSQ khắp nơi.

CTSQ Đặng - văn - Ngân

Chào Vĩnh Biệt AET NGÔ KIÊN

TIN BUỒN

Được hung tin AET NGÔ KIÊN ở tiểu bang Maryland vừa từ trần, xin quý AET vùng Đông Bắc Hoa Kỳ cho biết thêm tin tức - nếu có - để TH22 gửi vòng hoa phúng viếng. Thân kính, PQP.

Do CTSQ Phi Quang Phước đang đến California để tham dự 2 tiệc Tân Niên tại Bắc , rồi Nam CA, nên chúng tôi tiếp tục kêu gọi các anh em CTSQ ở Maryland , Vỉrginia cho TH 22 biết thêm chi tiết và giúp TH 22 có thể gửi vòng hoa phân ưu,

Xin cám ơn trước quý anh em CTSQ.

CTSQ Đặng- văn - Ngân, Ban Xã Hội