Thu Chi 2025

Đang trong giai đoạn thiết kế, văn kiện chi thu sẽ đước trình bày vào trang này, mời các bạn trở lại đón xem ..

Trang đang được thiết kế, trong khi chờ đợi mời các bạn vào xem ngõ ngách trong nhà C6 như kệ sách “Muôn Kiếp Nhân Sinh ”, hay bình thơ Tô Thuỳ Yên, hay “Động Hoa Vàng”, hay góc phố của Nháy Cô Cô hoặc xem sách Ma Y Thần Tướng của Chú Sáu ihihi …