Chú thích: Admin and/or Moderator sẽ chỉnh sửa trang "TH22 CTSQ" này theo sự hướng dẫn của ban Điều Hành của TH22. Những bài TEST đăng dưới đây chưa được sự tham vấn của TH.

TH22/CTSQ/VNCH

SINH HOẠT tháng 02/2023 … more .. 👈

TH22/CTSQ/VNCH

SINH HOẠT tháng 02/2023


I- ĐIỀU HÀNH:

Tiếp tục khai triển mạng liên lạc điều hành giữa Ban Cố vấn & Ban Chấp hành, với các Hội trưởng, Chi hội trưởng & các CTSQ Đại diện địa phương tại hải ngoại cũng như quốc nội: ghi nhận những khó khăn tinh thần / vật chất từ AnhEmTa khắp nơi, hầu điều chỉnh sinh hoạt TƯƠNG TRỢ truyền thống của đoàn thể theo những nhu cầu mới phát sinh.


II- THÔNG TIN LIÊN LẠC:

Duy trì các phương tiện truyền thông:

- email: th22.ctsq.vnch@gmail.com

- facebook: TỔNG HỘI 22 CTSQ/VNCH

* thư từ & ngân phiếu xin gửi về :

PHƯỚC Q PHI hoặc NGÂN ĐẶNG

5523 Rainier Ave South, Seattle, WA 98118, USA.


III- TƯƠNG TRỢ XÃ HỘI:

A- Cấp Dưỡng (những AnhEm không thể mưu sinh):

BXH TH22 đã CẬP NHẬT danh sách CTSQ cần cấp dưỡng MỚI cho năm 2023 như liệt kê sau đây, đã chuẩn bị ngân sách, và sẽ tiếp tục duy trì chương trình này - bắt đầu từ tháng 01/2023 - cho đến khi Quỹ Điều Hành Tổng Hội không còn khả năng cấp dưỡng:

1. Nguyễn Văn Bửu VT

2. Nguyễn Văn Tuất CC

3. Phạm Thành Mỹ SG

4. Lê Trọng Hóa H

5. Nguyễn Quang Vĩnh QT

6. Lê Hồ QT

7. Đàm Tất Thắng SG

8. Nguyễn Văn Hải ĐN

9. Phạm Văn Hòa LĐ

10. Thạch Bông ĐN

11. Nguyễn Đăng Lưu KT

12. Lò Văn Bình BMT

13. Bùi Văn Yến Toumorong

14. Trần Kim Xuân SG

15. Mai Dâng SG

16. Ngô Vĩnh Trung SĐ

17. Phan Văn Hối PK

18. Phạm Trường Sinh SG

B- Vòng hoa Phân ưu:

1. CTSQ Phạm Thành Mỹ 

2. CTSQ Nguyễn Chiến 

3. CTSQ Đoàn Ngọc Huynh 

4. CTSQ Nguyễn Duy Đính 

5. CTSQ Ngô Kiên MD (không có địa chỉ phúng viếng)

6. CTSQ Trần Hữu Nghi WA (gia đình xin miễn phúng viếng)


IV- CÔNG KHAI TÀI CHÍNH:

A. QUỸ TỔNG HỘI: $7082USD (31/01/2023)

A1. THU:

CTSQ Lâm Kinh Thành MN $500

CTSQ Nguyễn Văn Cung WA $50

A2. CHI: không

A3. TỒN QUỸ TỔNG HỘI: $7632USD (28/02/2023)


B. QUỸ TƯƠNG TRỢ XÃ HỘI: Xem tường trình riêng của CTSQ Đặng Văn Ngân - phụ trách Tương Trợ Xã Hội.


*BCH/TH22 rất mong nhận được những ý kiến / đóng góp về tinh thần / vật chất của AnhEmTa khắp nơi, để sinh hoạt truyền thống của đoàn thể chúng ta ngày càng hiệu quả hơn.

Thân kính,

CTSQ Phi Quang Phước Facebook

Đại diện Ban Chấp Hành TH22/CTSQ/VNCH