Văn Nghệ

Để mở đẳu chương trình tui chép cho bạn xem vài câu thơ ..

Ta về như tiếng kêu đồng vọng

Rau mác lên bờ đã trổ bông

Cho dẫu ngàn năm, em vẫn đứng

Chờ anh về .. như biển vẫn chờ sông ..

bấm vô đây để xe  tiếp nghen..